Skip to main content

Nieuwbouw

Bouwen voor de agrarische sector is een vak op zich. Niet alleen omdat bouwwerkzaamheden in het buitengebied vaak om een speciale aanpak vragen, maar ook omdat agrarische bouwwerken aan veel wetten en voorschriften moeten voldoen. Bouwbedrijf De Horste - Hogenkamp BV heeft ervaring met nieuwbouw voor de agrarische sector. In de regio hebben we al vele projecten tot een succesvol einde gebracht.